SPKL Hardhaus

Medlemskontingent

Medlemskontingent

Medlems- og treningsavgift for 2024

Lag/ årsklasse

Medlemskontingent

Treningsavgift

Mini (5-6 år) (2019-2018)

300

0

MP (7-8 år) (2017/2016)

600

0

MP 9 (2015)

600

1080

MP 10 (2014)

600

1080

LG/LJ 11 (2013)

600

1200

LG/LJ 12 (2012)

600

1200

SMG/SMJ 13 (2011)

600

1620

SMG/SMJ 14 (2010)

600

1620

G/J 15 (2009)

600

1820

G/J 16 (2008)

600

1820

Junior damer / junior herrer (2007-2006-2005)

600

1820

Herrer / senior

600

2840

Damer / senior

600

2840

  1. Medlemskontingent; kr 600,- for aktive medlemmer.
    Familiemedlemskap; kr 1 200 (dekker hele familien, aktive og klubbmedlemmer).
  2. Søskenmoderasjon; det betales full treningsavgift på eldste spiller, og ½ treningsavgift på yngre søsken.
  3. Trener / hjelpetrenere og hovedstyremedlemmer skal betale medlemskontingent, IKKE treningsavgift for sine barn.
  4. Familierabatt: sum medlems- og treningsavgift skal ikke overstige kr 5 400,- for familie med samme bostedsadresse.
  5. Medlemmer som faller utenfor alle kategorier som skissert overfor betaler kr 100,-

SPORTSKLUBBEN HARDHAUS
LEDER@HARDHAUS.NO
POSTBOKS 63
8513 ANKENES

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift